Wezwanie na #Szczyt w sprawie mieszkalnictwa Seehofera i Merkel

Razem przeciwko #czynszowemu szaleństwu

Za politykę, która buduje mieszkania dla wszystkich.

Niemcy tkwią w kryzysie mieszkalnictwa.

Szczególnie w miastach ceny gruntów, nieruchomości i wynajmu rosną, osiągając absurdalne poziomy. W rezultacie kwitnie spekulacja, a majątek w postaci nieruchomości szybko rośnie.

Podczas gdy tysiące ludzi boi się, że utraci mieszkania z powodu podwyżek czynszów i otrzymywanych wypowiedzeń lub że w ogóle nie znajdzie właściwego mieszkania, nieliczni odnotowują coraz wyższe stopy zwrotu z inwestycji. Coraz większa część dochodów idzie na czynsz, którego wysokość zjada podwyżki płac. W wielu miejscach mieszkalnictwo wiąże się z ryzykiem ubóstwa. Liczba ludzi niemających mieszkań rośnie. Instytucje społeczne często nie są w stanie pomóc osobom potrzebującym. Dyskryminacja oraz po części wyraźny rasizm utrudniają poszukiwanie mieszkania. Tymczasem rynek mieszkaniowy traci tydzień w tydzień tysiące przystępnych cenowo lokali w wyniku wzrostu czynszów, zmian mieszkań, modernizacji i składanych wypowiedzeń.

Rynek i państwo nie spełniają swojej funkcji. Brakuje co najmniej 1 mln niedrogich nowych mieszkań. Pomimo wysokiego zapotrzebowania, rynek nie tworzy przystępnych cenowo nowych mieszkań. Zamiast tego buduje się pseudo-luksusowe lokale i oferuje je po zawyżonych cenach. Większość polityków nie traktuje tych problemów poważnie. Co więcej, sytuację tę pogorszyli przeprowadzając prywatyzację gruntów publicznych i przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego. Spekulantom dano wolną ręką. Brakuje działań skierowanych przeciwko wzrostowi cen gruntów, robót budowlanych i nieruchomości. Co więcej, zamiast skutecznie chronić w tej sytuacji rynkowej najemców i osoby poszukujące lokali, rząd federalny odrzuca niezbędne poprawki w prawie najmu.

Razem na rzecz innej polityki mieszkaniowej.

Jednak coraz więcej ludzi broni się przed przesiedleniami, zakładając wspólnoty domowe i angażując się w sprawy sąsiedztwa. Już od dawna wiadomo, że możliwe jest takie zagospodarowanie przestrzeni mieszkalnej, które uwzględnia cele dobra powszechnego, czy to w zakresie termomodernizacji budynków, czy też niedrogiego budownictwa nowych lokali mieszkalnych. Jedynie politycy nie pozwalają na stworzenie niezbędnych warunków.

Mamy już dość tego #czynszowego szaleństwa!

Szeroka koalicja inicjatyw i organizacji wzywa do zmiany kursu polityki mieszkaniowej i polityki czynszowej – zmiany, która powinna nastąpić już dawno temu. Nasze postulaty to:

  • Zaostrzenie blokady wysokości czynszów, karanie przypadków naruszeń grzywnami, drastyczne obniżenie zwykłych podwyżek czynszów!
  • Po przeprowadzeniu modernizacji – ograniczenie przenoszonych na najemców obciążeń do 4 % kosztów budowy oraz do 1,50 €/m² miesięcznie przez okres 8 lat!
  • Termomodernizacja w miarę możliwości nie powinna wpływać na wysokość czynszu wraz z opłatami za ogrzewanie!
  • Zapobieganie eksmisjom! Poprawa ochrony w zakresie wypowiadania stosunków najmu!
  • Znaczny wzrost socjalnego i niedrogiego budownictwa mieszkaniowego i wprowadzenie trwałych powiązań! Przekazywanie subwencji na co najmniej 100.000 niedrogich mieszkań rocznie. Stosowanie prawa planowania przestrzennego na rzecz dobra powszechnego!
  • Wprowadzenie regulacji w zakresie cen gruntów i ich użytkowania, zaprzestanie sprzedaży gruntów publicznych po maksymalnych cenach!
  • Wzmocnienie pozycji właścicieli nieruchomości oraz wynajmujących, realizujących cele dobra powszechnego, oraz wprowadzenie nowej formy użyteczności publicznej w budownictwie mieszkaniowym!
  • Ograniczenie władzy lobby właścicielskiego, wprowadzenie przejrzystości w zakresie własności nieruchomości!
  • Karanie przypadków dyskryminacji, budowanie większej ilości mieszkań przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, zapobieganie sytuacjom, w którym ludzie tracą mieszkania!
  • Rokroczne dostosowanie kosztów zakwaterowania i wysokości dodatku mieszkaniowego do aktualnych realiów!

Możliwość mieszkania jest prawem człowieka a nie miejscem
dla spekulantów!

Przyjdźcie na ›Alternatywny szczyt w sprawie mieszkalnictwa‹ 20.9.2018 i/lub w piątek 21.9.2018 na ›Protest pod Urzędem Kanclerskim‹.

Wezwanie (PDF)


Zapraszają:


Wiele innych inicjatyw i organizacji wspiera nasze wezwanie. Dołączcie do nas i zarejestrujcie się online!