Seehofer ve Merkel’in #Wohngipfel etiketine çağrı   

Hep birlikte  #Mietenwahnsinn

Herkese konut sağlayan bir siyaset için.

Almanya konut krizinde 

Özellikle şehirlerde arazi ve emlak fiyatları ve kiralar absürt bir şekilde fırlamakta. Sonuç olarak spekülasyonlar dallanmakta ve emlâk servetleri hızla büyümekte.

Binlerce insan kira artışlarından ve sözleşmelerinin fesh edilmesinden dolayı oturdukları evlerini kaybetmekten yada uygun bir konut bulamamaktan korkarken, bir kaç kişinin rantı artmakta. Gitgide toplam gelirin daha büyük bir kısmı kiraya verilmekte. Maaş artışları yutulmakta. Birçok yerde oturmak artik fakirleme riskini barındırmakta. Evsizlik oranı artmakta. Sık sık sosyal kurumlar bakıma muhtaç olan insanları geri çevirmek durumunda. Ayrımcılık ve hatta kısmen açık açık ırkçılık ev aramayı zorlaştırmakta. Bunun yanı sıra konut pazarı her hafta kira artışından, ev değişiminlerinden, modernize çalışmaları ve sözleşme fesihlerinden dolayı binlerce uygun ödenebilir konutu kaybetmektedir.

Pazar ve Devlet’in başarısızlığı. En azından 1 milyon ödenebilir yeni yapı eksik. İhtiyaçın büyük olmasına rağmen konut pazarı ödenebilir yeni yapılar sunamamakta. Bunun yerine sözüm ona lüks daireler inşaa edilmekte ve değerinden yüksek fiyatlara satılmakta. Siyaset sorunları genelde ciddiye almamakta ve hatta kamu alanlarını ve daha önce kamuya ait olan konut kuruluşlarnı özelleştirmesi ile daha da kızgınlaştırdı. Spekülasyona sınır koyulmuyor. Arazi, yapı ve emlâk fiyatlarının artışına karşı koyulan önlemler bulunmaz hint kumaşı misali. Hatta hatta: Kiracılarını ve konut arayanlarını bulundukları Pazar içerisinde etkin bir şekilde koruyacaklarına, kira yasalarındaki yapılması gereken düzeltmeler Federal Hükümet tarafından geri çevrilmekte.

Başka bir konut politikası için el ele.

Ancak, gitgide daha çok insan dışlamacılığa karşı direnmekte ev toplulukları kurmakta ve komşularının haklarını korumak üzere seslerini yükseltmekte. Epeydir kamu yararını gözederek de, gerek energetik bina çalışmalarında gerek uygun fiyatlı yeni yapılarda, konut ekonomisinin yürüdüğü bilinmekte. Bir tek siyaset gerekli çerçeveyi sunmayı reddetmekte.   

Bu #Mietenwahnsinn etiketine yeter diyoruz!

Çok sayıda kuruluş ve organisasyon tek bir ağızdan çoktan gerçekleşmiş olması gereken konut ve kira siyasetinin yönünün değişimini talep etmektedir:

  • Kira fiyatlarının sınırını belirginleştirmek, para cezalarına karşı gelenleri yaptırımda bulunmak, normal kira artışlarını hissedilir şekilde indirmek!
  • Modernize çalışmalarından sonra inşaat giderlerinin dağılımını %4  olarak kısıtlanması ve sekiz yıl içerisinde 1,50 Avro/m2 başı olan uygulamanın kaldırılması!
  • Energetik çalışmalar mümkün olduğunca yakıtı dahil kirada tarafsız olmalı!
  • Zorla evden çıkarttırılmaların engellenmesi! Fesh edilme koruma yasasının düzeltilmesi!
  • Sosyal ve uygun fiyatlı yeni yapıtların görünür şekilde yaygınlaştırılması ve sabit anlaşmaların getirilmesi! 
  • Yılda en az 100.000 konutun yapılabilmesi için teşvik yardımının hali hazırda tutulması. Kamu yararı için planlama yasasının kullanılması!
  • Toprak fiyatlarını ve alan kullanımlarını düzenlemesi, kamuya ait arsaları tavan fiyatına satılmaması!
  • Ev sahipleri lobisini geri çevirmek ve mülkü şeffaflaştırmak!
  • Ayrımcılığı cezalandırmak, engelsiz konut oluşturmak, evsizliğin önüne geçmek!
  • Konut masraflarını ve kira yardımını yaşam gerçeğine uygun bir şekilde her yıl denkleştirilmesi!

Konut insan hakkıdır –Vurgunculuğa toprak yok!

›Alternatif konut zirvesine ‹20.9.2018 ve/veya Cuma 21.9.2018 tarihinde
›Kanzleramt’taki protestoya‹ gelin.

Çağrı (PDF)


Davette bulunanlar: